Najlepszy w Polsce dostawca usług IT i rozwiązań szytych na miarę

Billennium pomaga firmom poprzez optymalizację procesów, tworzenie dedykowanego oprogramowania oraz oferowanie usług w zakresie outsourcingu IT. W 95% przypadków podróże podejmowane są przez pracowników etatowych (konsultantów IT) z preferencją transportu kolejowego dla celów krajowych i lotniczego dla celów międzynarodowych.

 • 700+ podróży od III kwartału 2019 r. do I kwartału 2020 r.
 • Średni pobyt 3 dni
 • Średni koszt podróży: 160,87 EUR

Cele

 • Uzyskanie wglądu w wydatki na podróże.
 • Automatyzacja i przyspieszenie procesu rezerwacji.
 • Odciążenie wewnętrznego działu administracji.
 • Raportowanie wyłącznie w PLN.

Podejście

 • Doradziliśmy klientowi w zakresie dobrych praktyk polityki podróży i limitów budżetowych.
 • 3 wybranych przedstawicieli otrzymało prawa do zatwierdzania z ręcznym procesem autoryzacji.
 • Zaimportowaliśmy wszystkich pracowników jako użytkowników narzędzia, do samodzielnej rezerwacji.
 • Zapewnienie całodobowego wsparcia dla osób podróżujących.
 • Ustawienie waluty raportowania na polski złoty.

Osiągnięcia i wnioski

 • Dzięki wstępnym poradom dotyczącym ustawień polityki podróży, nasz klient przeskoczył krzywą uczenia się i uniknął wysokich kosztów od początku współpracy.
 • Klient zdecydował się na rozpoczęcie od ręcznego procesu zatwierdzania, aby mieć większą kontrolę w początkowej fazie wdrażania narzędzia.
 • Osiągnęliśmy bardzo wysoki wskaźnik adopcji narzędzia z 81% wzrostem liczby rezerwowanych wyjazdów kwartał do kwartału.
 • Klient poprosił o funkcjonalność rezerwacji wielu podróży, której wdrożenie miało miejsce  z końcem listopada 2020 roku.