Podróże służbowe jednego z liderów usług IT w Polsce

Britenet jest organizacją pomagającą firmom w drodze do cyfrowej transformacji, zapewniając wsparcie w tworzeniu oprogramowania i outsourcing pracowników z branży IT. Stawia na innowacyjne rozwiązania, które gwarantują optymalizację biznesu ich klientów. Podróże służbowe podejmują przede wszystkim pracownicy etatowi, którym zależy na funkcjonalnych i dostosowanych do ich potrzeb rozwiązaniach.

 • Średni czas trwania delegacji: ok. 1-2 dni
 • Średni koszt podróży: ok. 500 zł
 • W 2022 r. pracownicy Britenet odbyli łącznie 896 podróży służbowych

Cele

 • Skrócenie czasu oczekiwania na ofertę.
 • Obniżenie wydatków na podróże służbowe.
 • Automatyzacja procesu rezerwacji i odpowiedzialność za te kwestie wybranych pracowników.
 • Przyspieszenie otrzymywania faktur za realizację usługi.
 • Wsparcie pracowników w trakcie podróży.

Podejście

 • Rezerwacje dokonywane są bezzwłocznie, dlatego czas zarządzania delegacją został znacznie skrócony. Wcześniej klient wysyłał zapytanie do pośrednika i czas odpowiedzi wynosił nawet kilka godzin. Obecnie rezerwacja zajmuje kilka, maksymalnie kilkanaście minut.
 • Szeroki wybór ofert daje możliwość dopasowania najbardziej korzystnej cenowo opcji.
 • Wyznaczone zostały cztery osoby w firmie, które otrzymały prawo do zatwierdzania z ręcznym procesem autoryzacji. Na co dzień z systemem pracują dwie, pozostałe dwie mają dostęp na wypadek zastępstwa. W zakresie obowiązków wyznaczonych osób jest dopilnowanie wszelkich formalności związanych z organizacją, a następnie rozliczeniem delegacji.
 • Została zdefiniowana polityka podróży z limitami budżetowymi i procesami zatwierdzania wyjazdów niestandardowych.
 • Dostosowanie narzędzia do potrzeb firmy.

Osiągnięcia i wnioski

 • Został skrócony do minimum czas oczekiwania na ofertę.
 • Szeroki wybór ofert, dopasowanych do potrzeb klienta pod względem lokalizacji i ceny, przełożył się na obniżenie wydatków na podróże służbowe.
 • Uzyskano możliwość pogłębionej analizy wydatków na delegacje, co pozwoliło na optymalizację w przyszłości.
 • Zautomatyzowana polityka podróży przełożyła się na bezproblemową obsługę delegacji od momentu wpłynięcia wniosku delegacyjnego do momentu rozliczenia wyjazdu.
 • Dla klienta ważny był nie tylko sam czas rezerwowania, ale również czas w jakim otrzymuje fakturę. Przyspieszenie tego procesu usprawniło rozliczanie delegacji.
 • Możliwość szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów w czasie podróży dzięki 24-godzinnemu wsparciu.
 • Bezgotówkowe podróże.