Pomalujmy przyszłość podróży służbowych na zielono

WorkTrips.com – świadome podróżowanie

W WorkTrips.com wierzymy, że podróże służbowe mogą być korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla środowiska. Dlatego jesteśmy zaangażowani w doskonalenie naszych działań w zakresie ochrony środowiska,  odpowiedzialności społecznej i zarządzania przedsiębiorstwem (ESG), a naszym klientom pomagamy robić to samo. Oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pozwalają wybrać przyjazne dla środowiska i społecznie odpowiedzialne opcje podróży przy jednoczesnym spełnieniu potrzeb Twojej firmy. Wybierając WorkTrips.com, wspierasz nas w tworzeniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Pociąg w lesie

Jak podróżować ekologicznie i oszczędzać z WorkTrips.com

 

Podróż służbowa może być świetną okazją do wywierania wpływu na środowisko, jeśli wybierzesz ekologiczne opcje podróży, które je chronią. Dlatego zapewniamy narzędzia do wyboru zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych opcji podróży, które odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi. Z WorkTrips.com możesz: 

– Porównać ślad węglowy lotów, pociągów i autobusów i wybrać najbardziej efektywny środek transportu.

– Weryfikować przepływy zatwierdzeń, aby zrezygnować z niepotrzebnych podróży służbowych, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko.

– Znaleźć hotele, które są certyfikowane pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska i praktyk społecznych oraz mają mniejszy wpływ na planetę i ludzi.

– Otrzymać szczegółowe raporty przedstawiające ślad węglowy odbytych podróży

Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo 

 

Dbamy o osoby i społeczności, z którymi współpracujemy i którym służymy. Jesteśmy zaangażowani w:

– Poprawę warunków pracy i zwiększenia bezpieczeństwa w branży turystycznej.

– Wspieranie praw człowieka i różnorodności w naszych działaniach.

– Współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami charytatywnymi, które działają na rzecz poprawy warunków społecznych i ochrony środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ESG i o tym, jak Twoja firma może wpływać na otoczenie, polecamy skorzystanie ze zweryfikowanych źródeł informacji. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które mogą okazać się pomocne:

Strona internetowa Global Compact – inicjatywy ONZ, która promuje zrównoważony biznes

Portal Green Hotelier – zrównoważona i odpowiedzialna turystyka

Strona internetowa Responsible Travel – inspiracje i informacje o zrównoważonym podróżowaniu

Portal Sustainable Travel International – wspieranie lokalnych społeczności i podróżnych w celu ochrony planety